Genio Music Academy : จินิโอ มิวสิค อคาเดมี


รับสอนดนตรีตามบ้าน, รับสอนดนตรี, รับสอนขิม, รับสอนไวโอลินเด็ก (Violin), รับสอนดนตรีผู้สูงอายุ, เรียนดนตรีที่บ้าน


31/108 ลาดพร้าว ซอย1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : 091-875-6973
E-mail : contact@geniomusicacademy.com

ดนตรีเด็กเล็ก (Music for Little Mozart)

- เด็กเล็กอายุ 3-6 ขวบ
- เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 20 คน
- เรียนในเวลาเรียนปกติ
   เป็นหลักสูตรพิเศษที่ได้รับการประยุกต์มาจากคอร์สชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก เพื่อปูพื้นฐานด้านดนตรี ฝึกฝนทักษะการฟัง และการนับจังหวะให้กับเด็ก เน้นการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ใช้กิจกรรมสันทนาการ ผนวกเข้ากับกิจกรรมประกอบจังหวะ ช่วยส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอารมณ์และสติปัญญา หลักสูตรนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในยุโรปและเอเชีย
ไวโอลินปฐมวัย (Basic Violin For Kids)

- เด็กปฐมวัยอายุ 3 – 11 ขวบ
- เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 20 คน
- เรียนในเวลาเรียนปกติ
   ใช้หลักสูตรการสอนตามแนวทางของซูซูกิเป็นหลัก เพื่อเรียนรู้ไวโอลินระดับพื้นฐาน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้องค์ประกอบของไวโอลิน การฝึกท่าทางที่ถูกต้อง ฝึกทักษะการอ่านโน้ต และการบรรเลงในบทเพลงง่ายๆ การเรียนไวโอลินตั้งแต่ยังเล็ก ช่วยในการพัฒนาสมาธิได้ดียิ่งขึ้น และยังทำให้เด็กๆ กล้าแสดงออกมากขึ้นอีกด้วย
บัลเลต์ (Basic Ballet For Kids)

- เด็กปฐมวัยอายุ 3 ขวบขึ้นไป
- เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 20 คน
- เรียนในเวลาเรียนปกติ
   เป็นหลักสูตรเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของบัลเลต์ เรียนรู้การใช้ร่างกายขั้นพื้นฐาน ท่าทางประกอบจังหวะง่ายๆ เพื่อปูพื้นฐานที่ถูกต้องสู่การเรียนบัลเลต์ในระดับสูงต่อไป การเรียนบัลเล่ต์จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ การทรงตัว พัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับเด็กๆ ได้อย่างดียิ่ง
แจ๊สแดนซ์ (Jazz Dance For Kids)

- เด็กปฐมวัยอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป
- เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 20 คน
- เรียนในเวลาเรียนปกติ
   เป็นหลักสูตรการเต้นขั้นพื้นฐาน เรียนรู้การใช้ร่างการ การนับจังหวะประกอบเสียงเพลง การฝึกท่าทาง ประกอบจังหวะ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน แจ๊สแดนซ์ขั้นสูงต่อไป
ดนตรีไทย (Thai Music)

- เด็กปฐมวัยอายุ 3 -11 ขวบ
- เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 20 คน
- เรียนในเวลาเรียนปกติ
   เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ต่างๆ จากการเรียนดนตรีไทย เช่น ฝึกการใช้สมาธิ ทำให้มีระเบียบวินัยรอบคอบ พัฒนาด้านบุคลิกภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจในการอ่านและการเขียนโน้ตดนตรีไทย พร้อมทั้งเป็นการรักษาและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยหลักสูตรนี้จะเน้นใช้เครื่องสาย เช่น ขิม ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีไทยที่นิยมในทุกกลุ่มทุกวัยของผู้เรียน เรียนรู้ง่ายเป็นเร็ว ได้สนุกสนานและคลายความเครียด เป็นต้น
คีย์บอร์ด (Keyboard For Kids)

- เด็กปฐมวัยอายุ 3 -11 ขวบ
- เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 20 คน
- เรียนในเวลาปกติ
   ในหลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะให้กับผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการใช้มือและตาในการประสานงานการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการฝึกฝนในคาบและการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความชำนาญ และสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นไปอีก ทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะการฟัง เสริมสร้างสมาธิ เพิ่มความมั่นใจ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตัวผู้เรียน


ReadMore During Class Time Images