Genio Music Academy : จินิโอ มิวสิค อคาเดมี


เรียนไวโอลิน, สอนไวโอลิน, สอนดนตรี, เรียนกีต้าร์, สอนกีต้าร์, สอนกีต้าร์โปร่ง, เรียนดนตรี, เรียนดนตรีไทย, สอนดนตรีไทย


31/108 ลาดพร้าว ซอย1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : 091-875-6973
E-mail : contact@geniomusicacademy.com

เรื่อง Genio Music Academy พร้อมจะสร้างสรรค์

Genio Music Academy พร้อมจะสร้างสรรค์และทำให้เด็กๆรวมถึงผู้ที่สนใจในดนตรี ได้เรียนรู้กับจินตนาการบทเพลงและตัวโน้ต การปรับการประยุกต์กับการเรียนที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว สามารถเห็นพัฒนาการของผู้เรียนได้ทันทีในคาบแรก

By :  read
Date :  2013-01-01
Time :  
Visitors :  4629